login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Muzeum Regionalne w Chojnowie - Promesy


Chojnów,dn.......................

Muzeum Regionalne

pl. Zamkowy 3

59-225 Chojnów


Tel.: 76/8 188 353

E-mail: muzeum@wp.pl


P R O M E S A
Muzeum Regionalne w Chojnowie deklaruje wolę przyjęcia zabytków archeologicznych pozyskanych w trakcie badań archeologicznych prowadzonego przez..................................................................................................................................................

w..................................(adres).................................................................................................................................................................

(nr działki)...............................(opis inwestycji)........................................................................................................................................


Zabytki zakonserwowane i opracowane pod względem naukowym powinny być przekazane Muzeum Regionalnemu w Chojnowie. Muzeum wymaga od firmy (osoby fizycznej) prowadzącej badania przekazania krótkiego sprawozdania, niezależnie od efektów badań, które powinno zawierać:


- nazwę firmy

- nazwisko osoby prowadzącej badania

- czas rozpoczęcia i zakończenia nadzoru

- informacje dotyczące charakteru inwestycji (rodzaj inwestycji, adres, nazwisko lub nazwa firmy występującej o nadzór)


W przypadku pozyskania materiału archeologicznego określenie: stanowiska, czasu powstania, epoki, kultury. Jeśli nie natrafiono na materiał zabytkowy, należy podać informację o braku jego występowania.

Zabytki o szczególnej wartości, nie będące fragmentami ceramiki, nadające się do ekspozycji (całe naczynia lub naczynia prawie kompletne po sklejeniu), powinny być opracowane na kartach katalogu muzealiów archeologicznych (wzór karty na stronie: www:muzeum.chojnow.eu lub do pobrania w muzeum).


Powyższy formularz do pobrania: Promesa (13.50 kb)(szerokość: 750 / wysokość: 714)(szerokość: 750 / wysokość: 726)


Witamy na stronie Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie